KNIN
              Telefon: 022/664-017

                    Hitna služba: 194

Informacije

Informacije – Dom zdravlja Knin

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Temeljem odredbe članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Anita Valjan, dipl.oec., rukovoditeljica odjela za financijske, računovodstvene i opće poslove
u Domu zdravlja Knin imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Domu zdravlja Knin.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
e-mail adresa: dz-knin-racunovodstvo@si.htnet.hr
službeni telefon: 022/664-042
službeni telefaks: 022/664-043

Odluka o imenovanju sluzbenika za zastitu osobnih podataka (pdf)

Zahtjev za pristup informacijama

Dom zdravlja Knin donosi:

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (pdf)
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (doc)

Obrazac – Zahtjev za dopunu i ispravak informacije
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE (pdf)
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE (doc)

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (pdf)
ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (doc)

Preuzmite dokument u pdf ili doc formatu.

Odluka – Katalog informacija

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13.) te članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi:

Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija Doma zdravlja Knin
Odluka – Katalog informacija (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

DOM ZDRAVLJA KNIN
Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1
Ur.br. 01-149-14

Knin, 14.03.2014.

Sukladno članku 13 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13)  naručitelj Dom zdravlja Knin donosi

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Dom zdravlja Knin obaviještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dom zdravlja Knin kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju), odnosno s kojima bi bio u sukobu interesa u smislu članka 13 Zakona.

RAVNATELJ DZ KNIN
Petar Čagalj, dr.med.

Ova Obavijest se objavljuje na oglasnoj ploči i na internet stranicama Doma zdravlja Knin.

Preuzmite dokument u pdf formatu:
IZJAVA I OBAVIJEST SUKOB INTERESA DZ KNIN JAVNA NABAVA 2014. (pdf)

Galerije
Zadnje Novosti
Kategorije Novosti
Arhiva Novosti