Na temelju Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Knin, članka 59. Zakona o zdravstvenoj i članka 28. Statuta Doma zdravlja Knin, raspisuje se

Natječaj za imenovanje ravnatelja

Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Knin, na mandat od 4 godine.
Uvjet: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Natječaj za ravnatelja (pdf)