Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu: Godisnje_izvjesce_2023 (pdf)

Pročitaj

Temeljem odredbe članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Anita Valjan, dipl.oec., rukovoditeljica…

Pročitaj

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13.) Dom zdravlja Knin donosi Katalog informacija: Dom zdravlja Knin – Katalog informacija (pdf) Preuzmite dokument u pdf formatu.

Pročitaj

Dom zdravlja Knin donosi: Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama: ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (pdf) ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (doc) Obrazac – Zahtjev za dopunu i ispravak informacije ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE (pdf) ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE (doc) Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (pdf) ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (doc)…

Pročitaj

Temeljem čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13.),  te članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi: Odluku o imenovanju službenika za informiranje Odluka o imenovanju službenika za informiranje (pdf) Preuzmite dokument u pdf formatu.

Pročitaj

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13.) te članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi: Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija Doma zdravlja Knin Odluka – Katalog informacija (pdf) Preuzmite dokument u pdf formatu.

Pročitaj

DOM ZDRAVLJA KNIN Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1 Ur.br. 01-149-14 Knin, 14.03.2014. Sukladno članku 13 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13)  naručitelj Dom zdravlja Knin donosi OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA Dom zdravlja Knin obaviještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dom zdravlja Knin kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o…

Pročitaj