Registar ugovora Doma zdravlja Knin za 2022. godinu – ožujak 2023. godine: REGISTAR UGOVORA 2022 DOM ZDRAVLJA KNIN ozujak 2023 (xls)

Pročitaj

Plana nabave Doma zdravlja Knin za 2023. godinu: PLAN NABAVE 2023 JAVNA NABAVA sijecanj 2023 (xls)

Pročitaj

Na temelju čl. 15. st. 2 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/22) te temeljem čl. 31 Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Dom zdravlja Knin donosi: Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba radova i usluga (pdf)

Pročitaj

Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Knin za 2022. godinu – prosinac 2022.: PLAN NABAVE IZMJENE I DOPUNE PROSINAC 2022 (xls)

Pročitaj

Registar ugovora Doma zdravlja Knin za 2021. godinu – veljača 2022. godine: REGISTAR UGOVORA 2021 DOM ZDRAVLJA KNIN veljaca 2022 (xls)

Pročitaj

Dom zdravlja Knin – Plan nabave za 2022. godinu: PLAN NABAVE 2022 JAVNA NABAVA sijecanj 2022_ (xls)

Pročitaj

Dom zdravlja Knin – Plan nabave za 2021. godinu – izmjena: PLAN NABAVE 2021 JAVNA NABAVA LISTOPAD 2021 izmjena (xls)

Pročitaj

Dom zdravlja Knin – Registar ugovora za 2020. godinu: REGISTAR UGOVORA 2020 DOM ZDRAVLJA KNIN veljaca 2021 (xls)

Pročitaj

Dom zdravlja Knin – Plan nabave za 2021. godinu: PLAN NABAVE 2021 JAVNA NABAVA SIJECANJ 2021 (xls)

Pročitaj

Dom zdravlja Knin – Registar ugovora za 2019. godinu: REGISTAR UGOVORA 2019 DOM ZDRAVLJA KNIN sijecanj 2020 (xls)

Pročitaj