Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon provedenog natječaja za prijem u radni odnos Ur. broj: 01-586-20, od 17. prosinca 2020. godine, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi O D L U K U Za rad na radnom mjestu : doktor medicine ili doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine za rad u djelatnosti…

Pročitaj

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj donosi ODLUKU Poništava se dijelom natječaj Ur.broj: 01-586-20, od 17. prosinca 2020. godine. objavljen na mrežnim stranicama Doma zdravlja Knin i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto: – medicinska sestra/ medicinski tehničar za rad u djelatnosti obiteljske (opće) medicine – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), suglasnostima ministra zdravstva Klasa: 100-01/20-03/233, Urbroj:534-03-1-1/5-20-02 od 26. lipnja 2020 godine i Klasa: 100-01/20-03/233, Urbroj:534-03-1-1/6-20-04 od 11. prosinca 2020 godine,  članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), suglasnosti ministra zdravstva Klasa: 100-01/20-03/233, Urbroj:534-03-1-1/5-20-02 od 26. lipnja 2020 godine i  članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta: doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije u…

Pročitaj