Urbroj: 01-285/1-14 od 14. svibnja 2014. godine Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12 i 150/13), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/14-03/277, Urbroj: 534-07-1-1-1/4-14-02,  od 02. svibnja 2014. godine,  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos…

Pročitaj

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja koji je objavljen  04.ožujka 2014. godine na Zavodu za zapošljavanje, za zasnivanje radnog odnosa  na određeno vrijeme za  spremačicu, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi ODLUKU Za zasnivanje radnog odnosa  na određeno vrijeme za  spremačicu  radi zamjene odsutnih radnica prima se Vinka Bilan iz…

Pročitaj