Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta: doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet,…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta: doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet,…

Pročitaj

Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18,125/19, 133/20) , odobrenja Plana specijalizacija za 2021. godinu od strane Ministarstva zdravstva, Klasa: 131-01/21-01/118, Urbroj: 534-03-1-1/8-21-2 od 22. srpnja 2021. godine, Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15), Dom zdravlja Knin objavljuje NATJEČAJ za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje Objavljuje se natječaj za…

Pročitaj

Odluka – Natječaj – vozač i medicinska sestra/tehničar – sanitetski prijevoz: vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme, – Stipan Jurić Arambašić medicinska sestra/medicinski tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 5 izvršitelja, m/ž, – Marcela Pavlović, Anđela Bubalo, Nena Galić, Martina Budimir i Nensi Dodik Više u pdf dokumentu: Sanitetski…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), suglasnostima ministra zdravstva Klasa: 100-01/21-03/162, Urbroj:534-03-1-1/6-21-06 od 22. prosinca 2021. godine i članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta:   vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza –…

Pročitaj

Na temelju članka 31. Statuta Doma Knin i članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi O D L U K U o izboru specijalizanata Mirko Čičak, dr. med. s ukupnim brojem bodova 19,32 izabran je za specijalističko usavršavanje iz ginekologije i opstetricije za potrebe Doma zdravlja Knin. Imenovani će…

Pročitaj

Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18,125/19, 133/20) , odobrenja Plana specijalizacija za 2021. godinu od strane Ministarstva zdravstva, Klasa: 131-01/21-01/118, Urbroj: 534-03-1-1/8-21-2 od 22. srpnja 2021. godine, Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15), Dom zdravlja Knin objavljuje NATJEČAJ za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje Objavljuje se natječaj za…

Pročitaj

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj donosi ODLUKU Poništava se dijelom natječaj Ur.broj: 01-413-21, od 22. rujna 2021. godine. objavljen na mrežnim stranicama Doma zdravlja Knin i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto: za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje iz ginekologije i opstetricije – 1 izvršitelj/izvršiteljica Ravnatelj Petar…

Pročitaj

Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18,125/19, 133/20) , odobrenja Plana specijalizacija za 2021. godinu od strane Ministarstva zdravstva, Klasa: 131-01/21-01/118, Urbroj: 534-03-1-1/8-21-2 od 22. srpnja 2021. godine, Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15), Dom zdravlja Knin objavljuje NATJEČAJ za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje Objavljuje se natječaj za…

Pročitaj

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj donosi ODLUKU Poništava se dijelom natječaj ur. broj: 01-413-21, od 22. rujna 2021. godine. objavljen na mrežnim stranicama Doma zdravlja Knin i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto: za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje iz pedijatrije – 1 izvršitelj/izvršiteljica Ravnatelj Petar Čagalj,…

Pročitaj