Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), suglasnostima ministra zdravstva Klasa: 100-01/20-03/233, Urbroj:534-03-1-1/5-20-02 od 26. lipnja 2020 godine i Klasa: 100-01/20-03/233, Urbroj:534-03-1-1/6-20-04 od 11. prosinca 2020 godine,  članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), suglasnosti ministra zdravstva Klasa: 100-01/20-03/233, Urbroj:534-03-1-1/5-20-02 od 26. lipnja 2020 godine i  članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta: doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije u…

Pročitaj

Na temelju čl. 25. Statuta Doma zdravlja Knin, Upravno vijeće Doma zdravlja Knin na svojoj 31. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2020. godine donijelo je slijedeću O D L U K U PETAR ČAGALJ, dr med. izabran je i imenuje se za ravnatelja Doma zdravlja Knin na period od 4 (četiri) godine. Ova odluka stupa…

Pročitaj

Urbroj: 01-164-20. od 22.04. 2020. Na temelju članka 28. Statuta Doma zdravlja Knin, Upravno vijeće Doma zdravlja Knin donijelo je odluku o raspisivanju NATJEČAJA za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Knin. Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. Ravnatelj/ica se…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto: medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti zdravstvene njege – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme Uvjeti za radno mjesto…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto: doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 2 izvršitelja, m/ž, na određeno vrijeme Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet,…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto: – medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti zdravstvene njege – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme Uvjeti za radno…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto: doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 2 izvršitelja, m/ž, na određeno vrijeme Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet,…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto: doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 1 izvršitelja, m/ž, na određeno vrijeme Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet,…

Pročitaj

Dom zdravlja Knin – Objavljuje: Javno nadmetanje za prikupljanje i odabir najpovoljnije pismene ponude za prodaju rashodovanog osobnog vozila CITROEN C3, br. šasije VF7FCKFVC9A148715, godina proizvodnje 2009., km 188000 , neregistriran, ispravan, početna cijena: 8.500,00 kn Vozilo se nalaze na parkiralištu Doma zdravlja Knin, te se može pogledati svakog dana uz prethodni dogovor na broj:…

Pročitaj