Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18,125/19, 133/20) , odobrenja Plana specijalizacija za 2021. godinu od strane Ministarstva zdravstva, Klasa: 131-01/21-01/118, Urbroj: 534-03-1-1/8-21-2 od 22. srpnja 2021. godine, Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15), Dom zdravlja Knin objavljuje NATJEČAJ za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje Objavljuje se natječaj za…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), i članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta: 1. doktor medicine ili doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine za rad u djelatnosti obiteljske (opće) medicine –…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), i članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta: 1. doktor medicine ili doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine za rad u djelatnosti obiteljske (opće) medicine –…

Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnije pismene ponude za prodaju rashodovanog sanitetskog vozila: Odluka o odabiru – Peugeot Boxer (pdf)

Pročitaj

Dom zdravlja Knin – objavljuje: Javno nadmetanje za prikupljanje i odabir najpovoljnije pismene ponude za prodaju rashodovanog sanitetskog vozila: PEUGEOT BOXER C-258514 HDI 160 ,   broj šasije:  VF3YBDMFB11770776, godina proizvodnje 2010., km 505000 , neregistriran, neispravan,  početna cijena: 6.500,00  kn. Vozilo se nalaze na parkiralištu  Doma zdravlja Knin,  te se može pogledati svakog dana uz…

Pročitaj

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj donosi ODLUKU Poništava se natječaj Ur. broj: 01-52-21, od 2. veljače 2021. godine. objavljen na mrežnim stranicama Doma zdravlja Knin i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto: medicinska sestra / zdrav. radnik SSS/dentalni asistent za rad u djelatnosti dentalne medicine – 1 izvršitelj, na neodređeno…

Pročitaj

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke Ur. broj : 01-42-21 Odluka od 22. siječnja 2021. godine Ur.broj: 01-42-21, točka 3. Za rad na radnom mjestu : medicinska sestra /…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), suglasnostima ministra zdravstva Klasa: 100-01/20-03/233, Urbroj:534-03-1-1/5-20-02 od 26. lipnja 2020 godine i Klasa: 100-01/20-03/233, Urbroj:534-03-1-1/6-20-04 od 11. prosinca 2020 godine, članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna…

Pročitaj

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon provedenog natječaja za prijem u radni odnos Ur. broj: 01-586-20, od 17. prosinca 2020. godine, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi O D L U K U Za rad na radnom mjestu : doktor medicine ili doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine za rad u djelatnosti…

Pročitaj

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj donosi ODLUKU Poništava se dijelom natječaj Ur.broj: 01-586-20, od 17. prosinca 2020. godine. objavljen na mrežnim stranicama Doma zdravlja Knin i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto: – medicinska sestra/ medicinski tehničar za rad u djelatnosti obiteljske (opće) medicine – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme…

Pročitaj