Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12 i 150/13), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/16-03/469, Urbroj: 534-03-1-1/6-16-02, od 23. svibnja 2016. godine, ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto: medicinska sestra/ medicinski tehničar…

Pročitaj

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja objavljenog 08. travnja 2016. godine u „ Narodnim Novinama“, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi O D L U K U Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za medicinsku sestru prima se Marina Bilić iz Knina.…

Pročitaj

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Knin, članka 59. Zakona o zdravstvenoj i članka 28. Statuta Doma zdravlja Knin, raspisuje se Natječaj za imenovanje ravnatelja Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Knin, na mandat od 4 godine. Uvjet: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12 i 150/13), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/16-03/279, Urbroj: 534-03-1-1/6-16-02, od 21. ožujka 2016. godine, ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto: – medicinska sestra/ medicinski…

Pročitaj

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja objavljenog  13. siječnja  2016. godine u „ Narodnim Novinama“, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi O D L U K U  Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ( zamjena za radnika na bolovanju ), za vozača…

Pročitaj

Na temelju čl. 31. Statuta, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi Odluku o ISPRAVKU NATJEČAJA za prijem u radni odnos na radno mjesto I. Ispravlja se Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Ur.broj: 01-06-16, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 4. od 13. siječnja 2016. godine, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za…

Pročitaj

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja objavljenog  18. prosinca  2015. godine u „ Narodnim Novinama“, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi O D L U K U Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza prima se Ante…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/15-03/951, Urbroj: 534-03-1-1/6-15-02,  od 17. studenoga 2015. godine,  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto: – vozač  u djelatnosti sanitetskog prijevoza…

Pročitaj

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja objavljenog 15. listopada 2015. godine u „ Narodnim Novinama“, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi O D L U K U Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za doktora dentalne medicine u djelatnosti dentalne medicine prima se Martina Kovačević…

Pročitaj

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/15-03/791, Urbroj: 534-03-1-1/6-15-02,  od 17. rujna 2015. godine,  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto: 1. doktor dentalne medicine u ordinaciji…

Pročitaj