DOM ZDRAVLJA KNIN
Kodni broj.UP.02.2.1.02.0039

Operativni program:

„Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020., prioritetna os 2. Socijalno uključivanje, Specifični cilj 9.iv.1.

„Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“, Investicijski prioritet 9.iv.1. „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“

 • Korisnik projekta: DOM ZDRAVLJA KNIN
 • Naziv projekta:
 • Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Knin
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.742.711,89 kuna
 • Bespovratna sredstva: 1.742.711,89 kuna
 • Iznos sufinanciranja: 1.742.711.89 kuna
 • Aktivnosti: aktivnost specijalističkog usavršavanja,
 • promidžba i vidljivost,
 • upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta: 54 mjeseca, svibnja 2018. – 31. prosinca 2023.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz obiteljske medicine za Dom zdravlja Knin; Kodni broj: UP.02.2.1.02.0039

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 • kratki opis projekta (operacije)

Projekt se provodi se u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ te ima za cilj kroz sufinanciranje specijalizacija povećati ulaganja u razvoj ljudskih potencijala u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te će rezultirati osnaženom mrežom PZS i povećati broj specijalista obiteljske medicine.

 • ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije)

Rezultat provedenih projektnih aktivnosti osnažiti će mrežu primarne zdravstvene zaštite te će povećati broj specijalizanata iz područja obiteljske medicine na području Knina, što će pridonijeti poboljšanju pristupa i održivosti zdravstvene zaštite te bolje i učinkovitije zdravstvene usluge.

Kroz ulaganje u razvoj ljudskih potencijala u depriviranom području osigurati će se dvije specijalistice obiteljske medicine.

Posredničko tijelo 1:

Ministarstvo zdravstva

Služba za fondove Europske unije Ksaver 200a

10000 Zagreb Telefon: 01/4677 096

e-mail: eufondovi-spec@miz.hr
https://zdravlje.gov.hr

Posredničko tijelo 2:

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ured za financiranje i ugovarane projekta Europske unije Petračićeva 4/3

10000 Zagreb Telefon: 01/6042 460

http://www.hzz.hr

Korisnik projekta:

Dom zdravlja Knin

Kneza Ivaniša Nelipića 1

22300 Knin

Telefon: 022/664-017

e-mail: dom-zdravlja-knin@si.htnet.hr

www.dzknin.hr

Kontakt osoba za više informacija:

Anita Valjan

e-mail: dz-knin-racunovodstvo@si.htnet.hr

Poveznice na relevantne stranice:

www.strukturnifondovi.hr

https://razvoj.gov.hr/

www.safu.hr

 

DZ-Knin-EU-projekt (pdf)