Dom zdravlja Knin – Financijska izvješća za 2021. godinu:

Financijsko izvjesce I-XII 2021 (xls)

BILJESKE UZ FINANCIJSKO IZVJESCE I-XII 2021 (xls)

Potencijalne obveze po sudskim sporovima 2021 (xls)