Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016. godine:

Financijsko izvjesce 2016 (xls)

Biljeske uz financijsko izvjesce 2016 (pdf)