Na temelju čl. 31. Statuta, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi Odluku o

ISPRAVKU NATJEČAJA

za prijem u radni odnos na radno mjesto

I.

Ispravlja se Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Ur.broj: 01-06-16, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 4. od 13. siječnja 2016. godine, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Doma zdravlja Knin, u dijelu koji se odnosi na na popis priloga koji su kandidati dužni priložiti, iza teksta „ ili potvrdu o poznavanju rada na računalu “ nadodaje: „ i uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana“.

II.

U ostalom dijelu tekst natječaja ostaje isti.

III.

Dopune prijava za natječaj podnose se u roku od 14 dana od objave ispravka natječaja.

Dom zdravlja Knin

Ur.broj: 01-44-16
Knin, 19. siječnja 2016. godine.

Ispravak natječaja (pdf)