Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke Ur. broj : 01-31-18

Odluka od 22. siječnja 2018. godine Ur.broj: 01-31-18 pod točkom 2. kojom se za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za vozače u djelatnosti sanitetskog prijevoza primaju Tonći Matković iz Knina i Joško Brakus iz Drniša mijenja se tako da umjesto Joška Brakusa koji je dopisom od 29. siječnja 2018. godine Ur.broj: 01-150-18 obavijestio ovu ustanovu da odustaje od zasnivanja radnog odnosa, prima Slaven Maričić iz Knina.

S izabranim kandidatima sklopiti će se ugovor o radu po obavljenom liječničkom pregledu, sukladno zakonu, drugim propisim, općim aktima ustanove i uvjetima predviđenim natječajem.

Izmjena odluke sanitetski prijevoz (pdf)