Dom zdravlja Knin – Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu:

Izmjene i dopune plana nabave za 2018 (pdf) kolovoz 2018