Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu:
Godisnje_izvjesce_2023 (pdf)