Dom zdravlja Knin – objavljuje:

Javno nadmetanje

za prikupljanje i odabir najpovoljnije pismene ponude za prodaju rashodovanog sanitetskog vozila:

  • PEUGEOT BOXER C-258514 HDI 160 ,   broj šasije:  VF3YBDMFB11770776, godina proizvodnje 2010., km 505000 , neregistriran, neispravan,  početna cijena: 6.500,00  kn.

Vozilo se nalaze na parkiralištu  Doma zdravlja Knin,  te se može pogledati svakog dana uz  prethodni dogovor na broj: 022/664-016.
Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju, a troškove poreza i sve ostale vezane troškove snosi kupac.

Pismene ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu  Doma zdravlja Knin,  Kneza Ivaniša Nelipića 1, 22300 Knin, do 15. ožujka 2021. godine, s naznakom „ Ponuda za kupnju vozila – ne otvaraj“.
Uz ponudu se prilaže i dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% početne cijene (koja se vraća) na žiro račun Doma zdravlja Knin broj: IBAN HR1324070001100566960.

Postupak prodaje se provodi bez javnog otvaranja ponuda. Svi ponuđači će biti pismeno obavješteni o rezultatu nadmetanja u roku od 8 dana od dana odabira ponude.
Izabrani ponuditelj je obvezan u roku od 8 dana, od dana zaprimanja obavijesti uplatiti ugovorenu cijenu ili gubi pravo na jamčevinu i kupnju.

Urbroj: 01-85-21

Knin, 26. veljače 2021. godinea