Dom zdravlja Knin – Objavljuje: Javno nadmetanje za prikupljanje i odabir najpovoljnije pismene ponude za prodaju rashodovanih vozila
Predmet prodaje:

1. CITROEN SAXO 1.1, br. šasije VF7S0HFXB57738521, godina proizvodnje 2002. km 121000, neregistriran, neispravan,  početna cijena: 4.800,00  kn

2. CITROEN  JUMPER 33L2H1 HDI 120  br. šasije: VF7YBBMFB11296745, godina proizvodnje 2007.,km 470000, neregistriran, neispravan,  početna cijena: 6.800,00 kn

Navedena vozila se nalaze na parkiralištu  Doma zdravlja Knin,  te se mogu pogledati svakog dana uz  prethodni dogovor na broj: 022/664-016.
Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju, a troškove poreza i sve ostale troškove snosi kupac.
Pismene ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu  Doma zdravlja Knin,  Kneza Ivaniša Nelipića 1, 22300 Knin, s naznakom „ ponuda za kupnju-navesti vozilo- ne otvaraj“.
Uz ponudu se prilaže i dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% početne cijene (koja se vraća) na žiro račun Doma zdravlja Knin broj: IBAN HR8823300031100044370.
Rok za podnošenje ponuda iznosi 8 dana od dana objavljivana javnog nadmetanja, a postupak prodaje se provodi bez javnog otvaranja ponuda. Svi ponuđači će biti pismeno obavješteni o rezultatu izbora u roku od 8 dana od dana odabira ponude.
Dom zdravlja zadržava pravo odbijanja svih pristiglih ponuda, kao i poništenje nadmetanja.
Izabrani ponuditelj je obvezan u roku od 8 dana, od dana zaprimanja obavijesti uplatiti ugovorenu cijenu ili gubi pravo na jamčevinu i kupnju.

Javno nadmetanje – vozila 2015 (pdf)
Pruzmite dokument u pdf formatu.