Dom zdravlja Knin – Objavljuje:

Javno nadmetanje za prikupljanje i odabir najpovoljnije pismene ponude za prodaju rashodovanog osobnog vozila

CITROEN C3, br. šasije VF7FCKFVC9A148715, godina proizvodnje 2009., km 188000 , neregistriran, ispravan, početna cijena: 8.500,00 kn

Vozilo se nalaze na parkiralištu Doma zdravlja Knin, te se može pogledati svakog dana uz prethodni dogovor na broj: 022/664-016.

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju, a troškove poreza i sve ostale troškove snosi kupac.

Pismene ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu Doma zdravlja Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, 22300 Knin, do 31. siječnja 2020. godine, s naznakom „ Ponuda za kupnju vozila – ne otvaraj“.

Uz ponudu se prilaže i dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% početne cijene (koja se vraća) na žiro račun Doma zdravlja Knin broj: IBAN HR1324070001100566960.

Postupak prodaje se provodi bez javnog otvaranja ponuda. Svi ponuđači će biti pismeno obavješteni o rezultatu nadmetanja u roku od 8 dana od dana odabira ponude.

Izabrani ponuditelj je obvezan u roku od 8 dana, od dana zaprimanja obavijesti uplatiti ugovorenu cijenu ili gubi pravo na jamčevinu i kupnju.

Urbroj: 01-11-20
Knin, 14. siječnja 2020. godine