Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13.) Dom zdravlja Knin donosi Katalog informacija:

Dom zdravlja Knin – Katalog informacija (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.