Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/15-03/365, Urbroj: 534-03-1-1/6-15-02,  od 23. travnja 2015. godine,  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje:

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto:
doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine  – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme (zamjena za radnicu na bolovanju/rodiljnom dopustu)

Natječaj – doktor medicine (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.