Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:
medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 1 izvršitelja, m/ž, na određeno vrijeme

Natjecaj – sanitetski prijevoz (pdf)