Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12 i 150/13), članka 31. Statuta, ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na radno mjesto:

medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza
1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: SSS – medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

Natjecaj medicinska sestra-tehnicar (pdf)