Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12 i 150/13), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/16-03/279, Urbroj: 534-03-1-1/6-16-02, od 21. ožujka 2016. godine, ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na radno mjesto:

– medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti zdravstvene njege – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto: SSS – medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu, vozačka dozvola B kategorije.

Natječaj – medicinska sestra – tehničar (pdf)