Na temelju odobrenja Plana specijalizacija za 2015. godinu od strane  Ministarstva zdravlja, Klasa: 131-01/15-01/08, Urbroj: 534-03-1-1/3-15-2 od 09. veljače 2015. godine, Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14.), Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 154/08), Dom zdravlja Knin objavljuje

NATJEČAJ

za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje

Objavljuje se natječaj za upućivanje na specijalističko usavršavanje zdravstvenog radnika/ice za potrebe Doma zdravlja Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, Knin za specijalizaciju iz pedijatrije – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Radni odnos s odabranim pristupnikom zasniva se na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalizaciju.

Natječaj – specijalističko usavršavanje (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.