Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/15-03/951, Urbroj: 534-03-1-1/6-15-02,  od 17. studenoga 2015. godine,  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

– vozač  u djelatnosti sanitetskog prijevoza  – 1 izvršitelj, m/ž,  na neodređeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto : SSS –  u zanimanju vozač motornog vozila, vozačka dozvola B-kategorije, 1 godina radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo.

Natječaj – zapošljavanje – Vozač (pdf)