Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/15-03/610, Ur. broj: 534-03-1-1/6-15-02. od 01. srpnja 2015. godine, ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:
1. doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine I izvršitelj, m/2, na određeno vrijeme (zamjena za radnicu na specijalizaciji)

Preuzmite dokument u pdf formatu:
Natječaj – zapošlavanje – doktor opća medicina (pdf)