Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/17-03/537, Urbroj: 534-03-1-1/2-17-02 i Klasa: 100-01/17-03/662, Urbroj: 534-03-1-1/2-17-02 od 18. prosinca 2017. godine, ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

  1. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 2 izvršitelja, m/ž, na neodređeno vrijeme
  2. vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 2 izvršitelja, m/ž, na neodređeno vrijeme

Natjecaji – Sanitetski prijevoz (pdf)