DOM ZDRAVLJA KNIN
Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1
Ur.br. 01-149-14

Knin, 14.03.2014.

Sukladno članku 13 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13)  naručitelj Dom zdravlja Knin donosi

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Dom zdravlja Knin obaviještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dom zdravlja Knin kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju), odnosno s kojima bi bio u sukobu interesa u smislu članka 13 Zakona.

RAVNATELJ DZ KNIN
Petar Čagalj, dr.med.

Ova Obavijest se objavljuje na oglasnoj ploči i na internet stranicama Doma zdravlja Knin.

Preuzmite dokument u pdf formatu:
IZJAVA I OBAVIJEST SUKOB INTERESA DZ KNIN JAVNA NABAVA 2014. (pdf)