Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za doktora dentalne medicine u djelatnosti dentalne medicine prima se Josipa Lubina iz Knina.

Obrazloženje:

Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrana kandidatkinja ispunjavaju sve uvjete predviđene natječajem.
S izabranom kandidatkinjom sklopiti će se ugovor o radu, sukladno zakonu, drugim propisim, općim aktima ustanove i uvjetima predviđenim natječajem.

Odluka – dentalna medicina (pdf)