Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja  za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

 Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za doktora medicine u djelatnosti obiteljske (opće) medicine primaju se Kristina Višić dr. med. iz Ljubitovice, Marija Babić dr. med. iz Splita i Antonija Vuković, dr. med. iz Solina .

Obrazloženje:

Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrane kandidatkinje ispunjavaju sve uvjete predviđene natječajem.

Odluka – doktor medicine – obiteljska medicina (pdf)