Na temelju članla 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. br. 150/08, 71/10,139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) i članka 25. Statuta Doma zdravlja Knin. Upravno vijeće Doma zdravlja Knin na svojoj sjednici održanoj dana 25. svibnja 2016. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

PETAR ČAGALJ, dr med. izabran je i imenuje se za ravnatelja Doma zdravlja Knin na period od 4 (četiri) godine.

Ova odluka stupa na snagu 01. srpnja 2016. godine.

Odluka – izbor ravnatelja (pdf)