Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za medicinsku sestru u djelatnosti zdravstvene njege u kući bolesnika prima se Antonela Hrga iz Knina.

Odluka – zdrav_njega (pdf)