Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i članka 262. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za medicinsku sestru/medicinskog tehničara u djelatnosti dentalne medicine prima se Anita Cicvara iz Vodica iz Vodica.

Odluka medicinska sestra dentalna medicina (pdf)