Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za medicinsku sestru/medicinskog tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza prima se Martina Budimir iz Knina.

Obrazloženje:

Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrana kandidatkinja ispunjava sve uvjete predviđene natječajem.

Odluka sanitetski prijevoz (pdf)