Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme Ur.broj: 2182-10-18-01-23-393 od 20. srpnja 2023. godine, ravnatelj Doma zdravlja donosi

O D L U K U

  1. Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za medicinsku sestru/medicinskog tehničara u djelatnosti zdravstvene njege prima se:
    – Lea Mandić, medicinska sestra
  2. Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za medicinsku sestru/medicinskog tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza prima se
    – Lazar Amanović, medicinski tehničar

Obrazloženje:

Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrani kandidati ispunjavaju sve uvjete predviđene natječajem.

S izabranim kandidatima sklopiti će se ugovor o radu sukladno zakonu, drugim propisima, općim aktima ustanove i uvjetima predviđenim natječajem.

Ravnatelj:
Petar Čagalj, dr. med.

Odluka-Njega_i_SP_2023 (pdf)