Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon provedenog natječaja za prijem u radni odnos Ur. broj: 01-586-20, od 17. prosinca 2020. godine, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

  1. Za rad na radnom mjestu : doktor medicine ili doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine za rad u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na neodređeno vrijeme, prima se Paula Sokol, dr. med.,
  2. Za rad na radnom mjestu : doktor medicine ili doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine za rad u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na određeno vrijeme, prima se Mihovil Hrgović, dr. med.,
  3. Za rad na radnom mjestu : medicinska sestra / zdrav. radnik SSS/dentalni asistent za rad u djelatnosti dentalne medicine na neodređeno vrijeme, prima se Antea Vujić, dent. asistent,
  4. Za rad na radnom mjestu : vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza na neodređeno vrijeme, prima se Elvin Perić,
  5. Za rad na radnom mjestu : vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza na određeno vrijeme, prima se Hrvoje Anić Kaliger.

S izabranom kandidatima sklopiti će se ugovor o radu sukladno zakonu, drugim propisima, općim aktima ustanove i uvjetima predviđenim natječajem.

Više u pdf dokumentu:
Odluka o izboru kandidata po natjecaju (pdf)