Na temelju članka 31. Statuta Doma Knin i članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U
o izboru specijalizanata

Mirko Čičak, dr. med. s ukupnim brojem bodova 19,32 izabran je za specijalističko usavršavanje iz ginekologije i opstetricije za potrebe Doma zdravlja Knin.
Imenovani će započeti obavljanje specijalističkog usavršavanja iz ginekologije i opstetricije nakon izdavanja rješenja o odobrenju specijalizacije od strane Ministarstva zdravstva.

Ova Odluka će se objaviti 8. veljače 2022. godine na Oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Doma zdravlja Knin.

Obrazloženje

U otvorenom roku za prijem specijalizanta radi upućivanja na specijalističko usavršavanje iz ginekologije i opstetricije za potrebe Doma zdravlja Knin pristigla je jedna zamolba s pravovaljanom dokumentacijom.

U postupku izbora specijalizanata iz ginekologije i opstetricije, Povjerenstvo za prijem specijalizanata Doma zdravlja Knin obavilo je razgovor sa kandidatom.
Sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata obavljeno je bodovanje kandidata i izrađena je bodovna lista sa ukupnim brojem bodova kandidata.
Razmatrajući molbu i rezultate provedenog postupka zbrajanjem bodova koje je kandidat ostvario donesena Odluka kao u izreci.

Više u pdf dokumentu:

Odluka o izboru specijalizanata iz ginekologije i opstetricije (pdf)