Na temelju članka 31. Statuta Doma Knin i članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U
o izboru specijalizanata

  1. Marijana Miljak Velić, dr. med. s ukupnim brojem bodova 18,02  izabrana je za specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine za potrebe Doma zdravlja Knin.
  2. Josipa Mihaljević, dr. med. s ukupnim brojem bodova 17,15  izabrana je za specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine za potrebe Doma zdravlja Knin.

Imenovane  će započeti obavljanje specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine nakon izdavanja rješenja o odobrenju specijalizacije od strane Ministarstva zdravstva.

Ova Odluka  će se objaviti 31. svibnja 2017. godine  na Oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Doma zdravlja Knin.

Odluka o izboru specijalizanata (pdf)

Lista rezultata (pdf)