Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

I. Poništava se Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Ur. broj: 01-596-18 od 10. listopada 2018. godine objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Doma zdravlja Knin u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:

medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme
II. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ponistenje dijela natjecaja (pdf)