Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

I. Poništava se Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Ur. broj: 01-621-17 od 21. rujna 2017. godine  objavljen u “Narodnim Novinama” broj 95/2017, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Doma zdravlja Knin u dijelu koji se odnosi na radna mjesta:

  1. doktor medicine, specijalist, u mobilnom palijativnom timu  – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme
  2. prvostupnica sestrinstva u mobilnom palijativnom timu  – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme

II. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ponistenje dijela natjecaja – palijativa (pdf)