Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto medicinske sestre/medicinskog tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza prima se Ivana Bučević iz Knina.

Obrazloženje:

Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrana kandidatkinja ispunjavaja sve uvjete predviđene natječajem i ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( “Narodne Novine” 121/2017.).

Odluka sanitetski prijevoz zaposljavanje (pdf)