Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

  1. Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinske sestre/medicinskog tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza primju se Zvonimir Šućur i Krešimir Oršulić iz Knina.
  2. Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za vozače u djelatnosti sanitetskog prijevoza primaju se Tonći Matković iz Knina i Joško Brakus iz Drniša.

Obrazloženje:

Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrani kandidati ispunjavaju sve uvjete predviđene natječajem, a kandidati za vozača ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( “Narodne Novine” 121/2017.).

Odluka – sanitetski prijevoz (pdf)