Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi:

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za doktora dentalne medicine u djelatnosti dentalne medicine prima se Zrinka Bojčić iz Knina.

Odluka – zaposljavanje – dentalna medicina (pdf)