Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, i članka 8. Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž , a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme doktora medicine pripravnika prima se Dora Marić iz Knina.

Obrazloženje:

Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrana kandidatkinja ispunjavaju sve uvjete predviđene natječajem.

Odluka – dr med pripravnik (pdf)