Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja objavljenog 08. travnja 2016. godine u „ Narodnim Novinama“, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za medicinsku sestru prima se Marina Bilić iz Knina.

Odluka – zapošljavanje (pdf)