Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za medicinsku sestru/medicinskog tehničara u djelatnosti zdravstvene njege u kući bolesnika prima se Nela Varnica iz Knina.

Obrazloženje:

Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrana kandidatkinja ispunjavaju sve uvjete predviđene natječajem.

Odluka – zdravstvena njega (pdf)