Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja  za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi:

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine prima se Stipe Medvidović  iz Lokvičića.

Odluka – zaposljavanje obiteljska medicina (pdf)