Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za medicinsku sestru/medicinskog tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza prima se Zvonimir Šućur iz Knina.

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza prima se Tonći Matković iz Knina.

Odluka – sanitetski prijevoz – zaposljavanje (pdf)