Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja objavljenog  24. travnja  2015. godine na Zavodu za zapošljavanje, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi:

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za doktora medicine  u djelatnosti obiteljske medicine  prima se Marijana Miljak Velić , doktorica medicine iz Splita.

Preuzmite dokument u pdf formatu:

Odluka – zasnivanje radnog odnosa (pdf)